Οι αρχές του Σουδάν συνέλαβαν 160 μισθοφόρους που πήγαιναν στη Λιβύη, η ...

#λιβυη #σουδαν #τουρκια #εε #μισθοφοροι #συριοιμισθοφοροι #λιβυηπολεμος #χαφταρ #λιβυηεμφυλιος #επιχειρησηειρηνη #επιχειρησηirini #gna #lna #χαλιφαχαφταρ